Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.600.000,00 zł dla Gminy Łączna

2009-09-14 1034
Art. czytany: 1082 razy

Urząd Gminy w Łącznej uprzejmie informuje , że dnia 18 sierpnia 2009 r. o godz. 10.30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łącznej odbył się przetarg na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.600.000,00 zł dla Gminy Łączna ”
Komisja przetargowa zakończyła prace w dniu 10.09.2009 r. i wybrała ofertę:
Bank Spółdzielczy w Suchedniowie, ul. Mickiewicza 8, 26-130 Łączna
za cene: 447 358,48 zł
(słownie: czterysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych 48/100)