Wyniki naboru na stanowisko: Radca Prawny

2009-10-12 1302
Art. czytany: 2354 razy

INFORMACJA

o wynikach naboruNazwa stanowiska pracy:

RADCA PRAWNY
w Urzędzie Gminy Łączna.


Informuję , że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Radcy Prawnego w Urzędzie Gminy Łączna wybrany został Pan Wacław Iwanczatik zamieszkały w Kielcach.


Uzasadnienie wyboru:
Oferta pracy przedłożona przez kandydata spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że kandydat na w/w stanowisko pracy posiada wykształcenie i pełną wiedzę o zadaniach i oczekiwaniach Urzędu. Komisja podkreśla, że ogromne doświadczenie praktyczne i teoretyczne w zakresie stanowienia prawa powinno gwarantować skuteczną realizację postawionych zadań.Wójt Gminy

Łączna