Przetargu w trybie zapytania o cenę pn.„Opracowanie dokumentacji projektowo–wykonawczej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Występa, Zalezianka, Jaśle, Stawik o długości 10.530 mb”

2009-10-27 0855
Art. czytany: 1563 razy

W dniu 28.09.2009 o godz. 11.10 odbyło się otwarcie ofert z przetargu w trybie zapytania
o cenę pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Występa, Zalezianka, Jaśle, Stawik o długości 10.530 mb”
Z pośród 2-ch nadesłanych ofert, komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą ofertę:
Pracownia Projektowo Wykonawcza Józef Andrzej Munnich, Niestachów 21, 26-021 Daleszyce.