Przetarg na budowę drogi gminnej.

2003-10-17 1429
Art. czytany: 3045 razy
Znak : I – 5544- 2 - 03Gmina Łączna ogłasza przetarg nieograniczony na budowę drogi gminnej nr 1516001 w miejscowości Osełków
w km 0 + 010 do 0 + 090.

Materiały do przetargu można uzyskać za odpłatnością w wysokości 10 złotych plus podatek VAT w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej budynek nr 1 pokój nr 4 w godzinach
od 7.30 do 15.00

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Łącznej Kamionki 60
do dnia 30.10.2003 r do godz. 10.00
Otwarcie ofert odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu
w dniu 2003.10.30r. o godz.10.30

Złożone oferty oceniane będą wg. następujących kryteriów :
a) cena - 80 %
b) termin realizacji - 20%