Ogłoszenie wyników przetargu:Opracowanie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łączna

2010-01-18 1138
Art. czytany: 2589 razy

Urząd Gminy w Łącznej uprzejmie informuje , że dnia 28 grudnia 2009 r. o godz. 10.05 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łącznej odbył się przetarg na : „Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna oraz opracowanie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębów geodezyjnych: Czerwona Górka, Klonów, Łączna gmina Łączna”
Komisja przetargowa zakończyła prace w dniu 8.01.2010 r. i wybrała ofertę:
MASTERPLAN Rafał Kozieł, Jaworznia – Zagórze 1, 26-065 Piekoszów
- cena: 164 944,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści cztery złotych 00/100)