Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego a dotyczące „Odnowy Miejscowości Kamionki”

2010-02-23 1403
Art. czytany: 1162 razy

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający zawiadamia że, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 20 listopada 2007 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655) unieważnienia postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
a dotyczące „Odnowy Miejscowości Kamionki” dla zadań inwestycyjnych pn.:
- Remont chodnika przy ul. Osiedlowej,
- Budowa chodnika od Urzędu Gminy do kościoła przy drodze powiatowej Nr 0588T
i Nr 0590 T.
Zamawiający unieważnił postępowanie, gdyż postępowanie to obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy
w sprawie zamówienia publicznego, w oparciu o przepis art. 93 ust. 1 pkt. 7 - Prawa zamówień publicznych.