Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż środka trwałego samochodu Star 29 pożarniczy bez osprzętu pożarniczego

2010-03-31 1443
Art. czytany: 1467 razy

O G Ł O S Z E N I E
o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż środka trwałego
Urząd Gminy Łącza
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż samochodu Star 29 pożarniczy GBM 2/8
bez osprzętu pożarniczego:
Star 29 ,model A29p. Producent FSC Starachowice
Nr rejestracyjny KEJ 8774 Rok produkcji 1982, kolor czerwony Przebieg: 16.715 km
Oferty pisemne prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Łącznej, do dnia 14 kwietnia 2010r. do godz. 15.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 kwietnia 2010r. o godz. 15.10 w Urzędzie Gminy w Łącznej .
Samochód stacjonuje w OSP w Łącznej, a w dniu 13 kwietnia br. będzie wystawiony do oględzin na parkingu OSP Łączna od godz. 8.00 – 15.00.
Cena wywoławcza wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tys. zł)
Osoba do kontaktu Mirosław Kopytek, Tel. 41 2548 961
Odbiór samochodu nastąpi po podpisaniu umowy i dokonaniu wpłaty na konto Urzędu Gminy Łączna.