Wyniki konkursu Nr 1/2010 na Usługi integracji społecznej w Gminie Łączna

2010-04-27 1448
Art. czytany: 1629 razy


Wyniki konkursu Nr 1/2010
na Usługi integracji społecznej
w Gminie Łączna

Gminna Komisja Oceniająca d/s oceny ofert składanych w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej
rekomenduje zawarcie umów/porozumień z następującymi usługodawcami:

1. w ramach Części I 4.1 Aktywizacja i rozwój dzieci i młodzieży
- Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej
- Zespół Szkół w Goździe
- Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej

2. w ramach Części II – 4.2 Zwiększanie aktywności i poziomu integracji społecznej wśród mieszkańców
- Centrum Inicjatyw Lokalnych „Łączna”

3. W ramach części III – 4.3 Ograniczenie zjawiska marginalizacji oraz wsparcie dla prawidłowego funkcjonowania osób i rodzin w środowisku lokalnym
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej


Przewodniczący Komisji Oceniającej
Mirosław Kopytek