Zawiadominie o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na „Odnowę miejscowości Kamionki”

2010-05-07 1123
Art. czytany: 1214 razy

Znak: T/5541/4/2/2010
Łączna dn. 06.05.2010 r.
Dotyczy: Wykluczenia Firmy F U „FREDOM” Hubert Olejarz, Świerczek 23, 26 – 115 Skarżysko-Kościelne z postępowania.


Urząd Gminy w Łącznej zawiadamia że, z postępowania o udzielenie zamówienia na „Odnowę miejscowości Kamionki” w skład którego wchodzą zadania;
1 „Remont chodnika przy ul. Osiedlowej”,
2 „Budowa chodnika od Urzędu Gminy do kościoła przy drodze powiatowej Nr 0588T i Nr 0590T”,
została wykluczona Firma w oparciu o przepis art. 24 ust. 2 pkt.4 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
W dniu 28.04.2010 roku Firma została wezwana do uzupełnienia brakującego dokumentu wymaganego przez punkt 5.1.5 SIWZ, celem spełnienia warunku zawartego w tym punkcie.
Przesłane dokumenty nie poświadczają jednak spełnienie warunku zawartego w tym punkcie.
Na wykluczenie Firmy przysługuje odwołanie zgodnie z art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych.