Pytania i odpowiedzi cz. 2 - dotyczące ogłoszenia przetargu nieograniczonego pod nazwą „ Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.300.000 PLN dla Gminy Łączna”.

2010-07-19 1008
Art. czytany: 1372 razy

Pytania i odpowiedzi:

W oparciu o punkt VII Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, prosimy o wyjaśnienie:
1. Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w oparciu o art. 97 ustawy Prawo bankowe, jako standardowy element zabezpieczenia kredytu w związku ze złożeniem na zabezpieczenie kredytu weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową? Podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji nie jest traktowane przez Bank, jako odrębne zabezpieczenie zaciąganego kredytu, stanowiąc integralną część umowy kredytowej.
Odpowiedź: Zamawiający po powtórnej analizie zapytania wyraża zgodę na złożenie oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w oparciu o art. 97 ustawy Prawo bankowe.
Zamawiający nie traktuje powyższego oświadczenia jako odrębnego zabezpieczenia , a jedynie ( zgodnie z zapytaniem) jako ewentualny instrument dochodzenia roszczeń z umowy.
W związku z powyższym zamawiający nie zamierza dokonywać zmian w uchwałach Rady Gminy dotyczących zaciągnięcia kredytu.