Wyniki konkursu Nr 2/2010 na Usługi integracji społecznej w Gminie Łączna

2010-07-27 0854
Art. czytany: 1664 razy


Wyniki konkursu Nr 2/2010
na Usługi integracji społecznej
w Gminie Łączna

Gminna Komisja Oceniająca d/s oceny ofert składanych w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej
rekomenduje zawarcie umów/porozumień z następującymi usługodawcami:

1. w ramach Części I 4.1 „Śpiewająca gmina” czyli warsztaty muzyczne dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz międzypokoleniowe zajęcia artystyczne dla mieszkańców gminy
- Centrum Inicjatyw Lokalnych „Łączna”

2. w ramach Części II – 4.2 „Łączymy pokolenia” czyli zajęcia sportowe dla rodzin
- Centrum Inicjatyw Lokalnych „Łączna”


Przewodniczący Komisji Oceniającej

Mirosław Kopytek