Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.300.000,00 zł dla Gminy Łączna

2010-07-30 0820
Art. czytany: 1778 razy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.300.000,00 zł dla Gminy Łączna

Urząd Gminy w Łącznej uprzejmie informuje , że dnia 26 lipca 2010 r. o godz. 10.30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łącznej odbył się przetarg na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.300.000,00 zł dla Gminy Łączna ”
Komisja przetargowa zakończyła prace w dniu 27.07.2010 r. i wybrała ofertę:
ING BANK ŚLĄSKI S.A. Odział Kielce, ul. Silniczna 26, 25-515 Kielce
za cene: 431 330,29 zł
(słownie: czterysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta trzydzieści złotych 29/100)