WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOSĆ GMINY PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY NA 3 LATA

2010-09-03 1301
Art. czytany: 1764 razy

WÓJT GMINY ŁĄCZNA NA ZASADZIE ART. 35 UST. 1 USTAWY Z DNIA 21 SIERPNIA 1997r. o GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI (DZ. USTAW z 2010r. nr 102 poz. 651 – tekst jednolity) PODAJE DO WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY NA 3 LATA

Lp. Nr działki Położenie Powierzchnia
Przeznaczenie terenu Wysokość minimalna stawki czynszu za dzierżawę gruntu
1 392/13
Część o pow. około 300 m kw. Łączna Kamionki 300 m kw. Apteka 0,55zł/1m21.Opłaty za dzierżawę wnoszone będą do 15 maja i do 15 listopada każdego roku.
2.Wnioski o dzierżawę wraz z proponowaną wysokością czynszu i sposobem zagospodarowania terenu należy składać do 29.09..2010r do godz.15.30 w Urzędzie Gminy Łączna Kamionki.
3.Do stawki czynszu zaproponowanej we wniosku na wydzierżawienie gruntu zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości 22%.
4. Do obowiązku dzierżawcy będzie należało między innymi: zagospodarowanie terenu poprzez wykonania dojazdu
i parkingu przed apteką z materiału drobno wymiarowego(kostka brukowa)
5.Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Łączna Kamionki 60 pok. Nr 7,tel. ( 41) 2548973
p. Krzysztof Pastuszka
6. Wykaz został wywieszony od dnia 06.09.2010r do dnia 27.09.2010r oraz podany na stronach internetowych Urzędu Gminy Biuletynu Informacji Publicznej.