Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011r.

2011-01-11 0800
Art. czytany: 2110 razy

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011r.

Uprzejmie informuję, że 11 stycznia br. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku w następujących zakresach:

1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

2. wypoczynek dzieci i młodzieży.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do zapoznania się z ogłoszeniem konkursowym i do składania ofert.

Ogłoszenie konkursowe zostało opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łączna http://uglaczna.bip.doc.pl (w zakładce Komunikaty) oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu.

Wójt Gminy Łączna