Radni Rady Gminy w Łącznej 2010-2014

2011-02-09 1421
Art. czytany: 2001 razy

1. Stanisław Starz - Przewodniczący
2. Bogdan Pająk- Z-ca Przewodniczącego
3. Monika Pająk - Z-ca Przewodniczącego
4. Anna Chudzik
5. Teresa Czerwińska
6. Łukasz Dąbek
7. Tadeusz Fąfara
8. Jacek Januchta
9. Jarosław Kątny
10. Sławomir Litwiński
11. Alicja Molendowska - Cieloch
12. Mirosław Nyga
13. Andrzej Wisowaty
14 Edmund Wykrota
15. Jolanta Żaczek