Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań Gminy z zakresu wypoczynku dzieci oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku

2011-02-28 1257
Art. czytany: 2274 razy

Łączna, dn. 4 lutego 2011r.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Łączna informuje, że rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizację zadań Gminy z zakresu wypoczynku dzieci oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku.W postępowaniu konkursowym ustalono:1. W Konkursie na realizacje zadania publicznego :
„organizację zajęć, treningów, i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łączna oraz organizację imprez, zawodów i turniejów sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym, ogólnopolskim i międzynarodowym” (ofert szt.1) – Uczniowsko- Ludowy Klub Sportowy Łączna ( 38,50 pkt)2. W konkursie na realizacje zadania publicznego
„Zorganizowanie półkolonii w Łącznej” (ofert szt. 1.) :

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Łączna ( 40,50 pkt)


Z uwagi na powyższe umowy na realizację w/w zadań Gmina Łączna podpisze z Uczniowsko - Ludowym Klubem Sportowym Łączna oraz z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział w Łącznej.

Wójt Gminy Łączna