Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Łączna

2011-03-04 1447
Art. czytany: 1657 razy

Łączna, dnia 02.03. 2011 r.

Z a w i a d o m i e n i e


Wójt Gminy Łączna uprzejmie informuje, że w daniach od 08.03 do 08.04.2011 roku zostaną wyłożone przez Komisję Inwentaryzacyjną Rady Gminy Łączna do publicznego wglądu spisy i karty inwentaryzacyjne : nr 61, 62, dla nieruchomości położonych w obrębie Łączna, nr 63, 64 dla nieruchomości położonych w obrębie Gózd, nr 65, 66, dla nieruchomości położonych w obrębie Występa, przeznaczonych do komunalizacji na rzecz Gminy Łączna.
Dokumenty zostaną wyłożone w siedzibie Urzędu Gminy Łączna ul. Kamionki 60, pokój Nr 7 w godzinach od 800 do 1400, gdzie można składać ewentualne uwagi i zastrzeżenia.