Odpady wielkogabarytowe oraz opony samochodowe

2011-06-07 1204
Art. czytany: 2025 razy

UWAGA !!!
Odpady wielkogabarytowe oraz opony samochodowe

Urząd Gminy w Łącznej informuje, iż w dniach 20 i 21 czerwca 2011 r.,
w godzinach porannych, zostanie przeprowadzona bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i opon samochodowych, w poszczególnych miejscowościach:

20.06.2011 r. – Łączna, Gózd, Osełków, Występa, Zalezianka, Jaśle
i Stawik.
21.06.2011 r. – Klonów, Jęgrzna, Czerwona Górka, Kamionki, Zaskale, Zagórze, Podzagnańszcze, Podłazie.

Odpady należy wystawić do godz. 900 przed posesjami w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszym i kołowym. Odpady wystawione po podanym wyżej terminie i czasie nie będą odbierane.

Prosimy nie wystawiać eternitu i opon ciągnikowych!!!


Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Łączna pok. 7, w godzinach pracy Urzędu oraz pod numerem telefonu 41 2548973.