Z a w i a d o m i e n i e

2011-06-30 1114
Art. czytany: 1473 razy

Łączna dnia 29.06.2011 r.


Z a w i a d o m i e n i e


Wójt Gminy Łączna uprzejmie informuje, że w daniach od 30.06 do 30.07.2011 roku zostaną wyłożone przez Komisję Inwentaryzacyjną Rady Gminy Łączna do publicznego wglądu spisy i karty inwentaryzacyjne : nr 67, 68, 69,70 dla nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka, przeznaczonych do komunalizacji na rzecz Gminy Łączna.
Dokumenty zostaną wyłożone w siedzibie Urzędu Gminy Łączna ul. Kamionki 60, pokój Nr 7 w godzinach od 800 do 1400, gdzie można składać ewentualne uwagi i zastrzeżenia.