Pytania i odpowiedzi - Przetarg „Wyposażenie sal dydaktycznych i pomieszczeń administracyjno obsługowych w kompleksie oświatowym w miejscowości Kamionki...

2011-07-28 0953
Art. czytany: 969 razy

Wyjaśnienie Nr 1

Dot. zamówienia na wykonanie zadania:
„Wyposażenie sal dydaktycznych i pomieszczeń administracyjno obsługowych
w kompleksie oświatowym w miejscowości Kamionki, w meble szkolne i biurowe oraz wyposażenie szatni w ławki szatniowe”

W związku z otrzymanym następującym pytaniem :
„czy ceny w ofercie dla mebli na wyposażenie sal dydaktycznych i pomieszczeń administracyjno obsługowych w kompleksie oświatowym w miejscowości Kamionki winny być z montażem. W zapytaniu nie ma mowy o montażu, natomiast w umowie mamy § 1pkt 2 mówiący o tym ,że meble zostaną przekazane do użytku w stanie gotowym”, Gmina Łączna, zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia:

Wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 4 do SIWZ jest jej integralną częścią. W związku z powyższym na wskazaną w formularzu ofertowym Wykonawcy cenę ryczałtową brutto składa się także montaż mebli w całość ( tych, które tego wymagają) dostarczenie wyposażenia na miejsce wbudowania natomiast cena nie obejmuje montowania np. tablic do ścian, które to czynności Zamawiający wykona we własnym zakresie.

Wójt Gminy Łączna
/-/ Romuald Kowaliński
Wyjaśnienie Nr 2
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmieniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania:

„Wyposażenie sal dydaktycznych i pomieszczeń administracyjno obsługowych
w kompleksie oświatowym w miejscowości Kamionki, w meble szkolne i biurowe oraz wyposażenie szatni w ławki szatniowe” w załączniku Nr 6 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - skreśla się treść w poz. 14 tabeli, która aktualnie otrzymuje brzmienie:

14. Regał biblioteczny
2-stronny 864x474x1800, półka z płyty melaminowanej grubości 25mm, konstrukcja z rury co najmniej o śr. 32mm w kolorze szarym,


6

oraz skreśla się treść w poz. 19 tabeli, która aktualnie otrzymuje brzmienie:

19. Szafa ubraniowa 2-drzwiowa, z płyty meblowej o grubości 18 mm, obrzeże z PCV, drążek na wieszaki, półka na nakrycia głowy 760x530x1850, kolor: orzech

3Wójt Gminy Łączna
/-/ Romuald Kowaliński