OGŁOSZENIE o wykluczeniu z przetargu na dowóz dzieci z terenu Gminy Łączna

2011-08-17 1457
Art. czytany: 911 razy

OGŁOSZENIE

W związku z nie uzupełnieniem dokumentów przez :Przedsiębiorstwo Transportowo – Usługowo – Handlowe BOGMAR I

Bogdan i Marcin Mosiołek

ul. Gen. Józefa Sowińskiego 54.

26-500 Szydłowiecw wyznaczonym terminie Zamawiający odrzuca ofertę w/w firmy na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz., 759 z późn. zm.)Wójt Gminy Łączna

/-/ Romuald Kowaliński