Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.140.000,00 zł dla Gminy Łączna

2011-08-31 1151
Art. czytany: 1376 razy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym: Udzielenie kredytu w wysokości 2.140.000,00 zł dla Gminy Łączna

Urząd Gminy w Łącznej uprzejmie informuje , że dnia 29 sierpnia 2011 r. o godz. 10.30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łącznej odbył się przetarg na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.140.000,00 zł dla Gminy Łączna ”
Komisja przetargowa zakończyła prace w dniu 30.08.2011 r. i wybrała ofertę:
Bank Spółdzielczy w Suchedniowie, ul. Mickiewicza 8, 26-130 Suchedniów
- cena: 567.881,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100)