Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sprawie „Rozbudowy dróg dojazdowych do zbiornika Jaśle Nr 1516001 i 1516007”

2011-09-16 1300
Art. czytany: 1298 razy

W związku z otrzymanym następującym pytaniem :
1. SIWZ pkt. 5.3: Czy punkt dotyczący uprawnień osoby przeznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy nie powinien brzmieć: „uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub wodno melioracyjnej (a nie drogowej i wodno melioracyjnej)? Ponieważ są to oddzielne branże spełnienie tego warunku przez jedną osobę jest trudne.
Gmina Łączna, zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi:
SIWZ pkt. 5.3 „uprawnienie budowlane w specjalności drogowej lub wodno melioracyjnej”