Z A W I A D O M I E N I E o losowaniu składów komisji wyborczych

2011-09-19 0800
Art. czytany: 1356 razy

Z A W I A D O M I E N I E

Zgodnie z § 8 pkt 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

zawiadamiam,

że w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łączna, w dniu 19 września (poniedziałek) 2011 roku o godz. 12.00 ustalone zostaną składy komisji wyborczych w trybie publicznego losowania.


Łączna, dn. 16 września 2011r.