Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz lokalu do wynajmu.

2011-12-12 1441
Art. czytany: 1427 razy

Wójt Gminy Łączna uprzejmie informuje, że w siedzibie tutejszego Urzędu – (tablica ogłoszeń) zostały wywieszone wykazy informujące o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości z zasobu Gminy Łączna położonych w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 213/1 (cześć działki o pow. 0,28 ha), 491 o pow. 1,68 ha, 954/11 o pow. 0,26 ha oraz w obrębie geodezyjnym Podłazie oznaczonej numerem ewidencyjnym 121/2 o pow. 0,60 ha., jak również wykaz informujący o przeznaczeniu do wydzierżawienia lokalu użytkowego w budynku Zespołu Szkół w Łącznej z przeznaczeniem na sklepik szkolny znajdującym się na działce oznaczonej numerem 1003 położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka, gmina Łączna.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc od daty wywieszenia wykazu tj. od 12 grudnia 2011 roku do dnia 3 stycznia 2012 roku.