Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego

2012-01-12 1435
Art. czytany: 1324 razy

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy
używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT
- w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć odpowiedni
wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca
położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi
dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 r. do 31
stycznia 2012 r.,
- w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. należy złożyć
odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od
miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami)
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do
31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi
81,70 zł * ilość ha u ż y t k ów rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
2 - 3 0 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 3 1 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy
podany we wniosku.
Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zostanie zamieszczony po podpisaniu przez Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa
rolniczego
Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2011 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie
przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę
pobierz plik ,pdf 278 KB