OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 2 lutego 2012

2012-02-02 1451
Art. czytany: 1764 razy

Ogłoszenie

Wójt Gminy Łączna informuje, że rozstrzygnięty został konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez zorganizowanie półkolonii dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w 2012 roku.


W postępowaniu konkursowym ustalono:- na zorganizowanie półkolonii w Łącznej (ofert szt. 1.) – Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci O/Łączna (39,25 pkt)


- na zorganizowanie półkolonii w Klonowie i w Goździe (ofert szt. 1.) - Centrum
Inicjatyw Lokalnych „Łączna” (39,00 pkt)


Z uwagi na powyższe umowę na realizację w/w zadań Gmina Łączna

podpisze z:- Towarzystwem przyjaciół Dzieci O/Łączna

- Centrum Inicjatyw Lokalnych „Łączna”.

Romuald Kowaliński

Wójt Gminy