Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu na „Zakup energii elektrycznej”.

2012-03-16 0929
Art. czytany: 771 razy

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu na „Zakup energii elektrycznej”.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113. poz 759 z póź. zm.) informuję ,iż wpłynęły następujące pytania:

1.Czy obiekt przechodził już procedurę zmiany sprzedawcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie.

2. Czy istnieje możliwość podpisania umowy korespondencyjnie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.
3. Jaki jest okres obowiązywania aktualnej umowy? Jest to umowa na czas określony, nieokreślony (z jakim okresem wypowiedzenia i czy została już wypowiedziana)?
Odpowiedź Zamawiającego:
Umowy zawarte są na czas nieokreślony z okresem wypowiedzenia 1miesiąc oprócz 1 punktu, dla którego okres wypowiedzenia jest 3 miesiące. Umowy nie zostały wypowiedziane.