Z a w i a d o m i e n i e Wójt Gminy Łączna

2012-04-16 1500
Art. czytany: 1450 razy

Łączna dnia 12.04.2012 r.


Z a w i a d o m i e n i e


Wójt Gminy Łączna uprzejmie informuje, że w dniach od 17.04.2012 do 17.05.2012 roku zostaną wyłożone przez Komisję Inwentaryzacyjną Rady Gminy Łączna do publicznego wglądu spisy i karty inwentaryzacyjne: nr 71, 72, 73 dla nieruchomości położonych odpowiednio w obrębie geodezyjnym Klonów, Czerwona Górka i Jęgrzna, przeznaczonych do komunalizacji na rzecz Gminy Łączna.
Dokumenty zostaną wyłożone w siedzibie Urzędu Gminy Łączna, Kamionki 60, pokój Nr 7 w godzinach od 800 do 1400, gdzie można składać ewentualne uwagi
i zastrzeżenia.