przetarg na budowę wodociągu

2004-02-04 1407
Art. czytany: 2854 razy

przetarg, wodociąg

Łączna 2004 - 02 - 02


Znak : I - 22261- 1 - 04Urząd Gminy w Łącznej Kamionki 60 26-140 Łączna ogłasza przetarg nieograniczony na budowę obejścia siecią wodociągową Kopalni i Zakładu Bukowa Góra w miejscowości Zagórze ( pożądany termin wykonania umowy 30.04.2004r. ).

Materiały do przetargu można uzyskać za odpłatnością w wysokości 15 złotych brutto w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej budynek nr 1 pokój nr 4 w godzinach od 7.30 do 15.00

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Łącznej Kamionki 60 do dnia 26.02.2004 r do godz. 10.00
Otwarcie ofert odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu w dniu 26.02 .2004 r o godz.11.00
Złożone oferty oceniane będą wg. następujących kryteriów :
a) cena - 75 %
b) termin realizacji - 20%
c) okres gwarancji - 5%
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.