Wykaz informujący o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego – nieruchomości oraz o przeznaczeniu do dzierżawy działek

2012-04-27 1330
Art. czytany: 1534 razy

Łączna, dnia 25 kwietnia 2012 r.


O G Ł O S Z E N I E


Uprzejmie informuję, że w siedzibie tutejszego Urzędu – (tablica ogłoszeń) został wywieszony wykaz informujący
o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego – nieruchomości:
1. niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka, gmina Łączna, oznaczonej numerem ewidencyjnym 619 o pow. 0,7100 ha,
2. zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Gózd, gmina Łączna, oznaczonej numerem ewidencyjnym
143 o pow. 0,2700 ha,
3. niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Zalezianka, gmina Łączna, oznaczonej numerem ewidencyjnym 212/4 o pow. 0,6300 ha,
oraz wykazu o przeznaczeniu do dzierżawy na okres powyżej 3 lat nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka, gmina Łączna, oznaczonej numerem ewidencyjnym 954/9 o pow. 0,5400 ha.


Wykazy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc od daty ich wywieszenia tj. od 30 kwietnia 2012 roku do 20 maja 2012 roku

Przygotował: M. Moćko