Wykaz osób z Udzielonej Pomocy Publicznej w Rolnictwie lub Rybołóstwie , innej niż pomoc de mini mis w 2011 r.

2012-05-09 1212
Art. czytany: 1534 razy

Lp Imię i Nazwisko Adres Dziennik Ustaw Data decyzji
1 Edmund Wykrota Podzagnańszcze 52 z 2006r. 05.04.2011r.
2 Mirowski Piotr Podłazie 52 z 2006r. 05.04.2011r.
3 Łakomiec Janina Zagórze 52 z 2006r. 05.04.2011r.
4 Krzciuk Roman Zaskale 52 z 2006r. 05.04.2011r.
5 Piwowarczyk Piotr Kielce 52 z 2006r. 05.04.2011r.
6 Kaczmarczyk Jan Jaśle 52 z 2006r. 05.04.2011r.
7 Jasiński Jerzy Podłazie 52 z 2006r. 05.04.2011r.
8 Miernik Wiesław Kielce 52 z 2006r. 05.04.2011r.
9 Miernik Marta Czerwona-Górka 52 z 2006r. 05.04.2011r.
10 Moćko Florian Zalezianka 52 z 2006r. 05.04.2011r.
11 Nowak Andrzej Podłazie 52 z 2006r. 05.04.2011r.
12 Kątny Jarosław Zagórze 52 z 2006r. 05.04.2011r.
13 Litwiński Sławomir Podłazie 52 z 2006r. 05.04.2011r.
14 Mazurek Krystyna Zaskale 52 z 2006r. 05.04.2011r.
15 Kłys Krzysztof Zaskale 52 z 2006r. 05.04.2011r.
16 Złomek Joanna Podłazie 52 z 2006r. 05.04.2011r.
17 Michta Czesław Michniów 52 z 2006r. 05.04.2011r.
18 Kopeć Agnieszka Jaśle 52 z 2006r. 05.04.2011r.
19 Chaba Jan Klonów 52 z 2006r. 05.04.2011r.
20 Kaniowski Józef Niedźwiedź 52 z 2006r. 05.04.2011r.
21 Kaniowski Sebastian Niedźwiedź 52 z 2006r. 05.04.2011r.
22 Dulęba Krzysztof Święta Katarzyna 52 z 2006r. 05.04.2011r.
23 Kępas Marzena Zbijów Duży 52 z 2006r. 05.04.2011r.
24 Dulęba Andrzej Klonów 52 z 2006r. 05.04.2011r.
25 Milcarz Agnieszka Czerwona-Górka 8 z 2005r. 04.04.2011r.