Uchwała Nr 1924/2012 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 lutego 2012 roku

2012-07-06 0927
Art. czytany: 881 razy

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Łączna

tekst w załączniku.