Uchwała Nr 1936/2012 25-520 KIELCE ~|F§kfadłi7©rzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 marca 2012 roku

2012-07-06 0928
Art. czytany: 983 razy

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Łączna za 2011 rok

tekst w załączniku.