Stawki podatku obowiązujące w 2013r.

2012-11-29 0950
Art. czytany: 1665 razy

Stawki podatku obowiązujące w 2013r.


Podatek od nieruchomości obowiązuje Uchwała Nr XXII/106/2011 Rady Gminy w Łącznej z dnia 30 listopada 2011r.w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
oraz Uchwała Nr 32/VIII/2007 z dnia 30 listopada 2007r.w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości.

Podatek od środków transportowych obowiązuje Uchwała Nr XXII/107/2011 Rady Gminy w Łącznej z dnia 30 listopada 2011r w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .

Podatek leśny wynosi 41,01 zł za 1 ha fizyczny

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ,wysokość stawek podatku leśnego uzależniony jest od wysokości średniej ceny sprzedaży drewna , obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy .

Zgodnie komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012r .w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 roku (M. P. z dnia 24 października 2012 r.poz.788 ) średnia cena którą przyjmuje się do obliczenia podatku leśnego na 2012r. wynosi 186,42 za 1 m³.

Sposób obliczenia podatku leśnego:
Stawka podatku leśnego od 1 ha fizycznego lasu wynosi równowartość pieniężną 0,220 m ³ x 186,68 zł. = 41,01 zł.

Podatek rolny obowiązuje Uchwała Nr XXII/175/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy wymiaru podatku na 2013r.
Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. ( M.P. Nr 155 poz.787) 2012 r. z kwoty 75,86 zł za 1 dt do kwoty 74,18 zł za 1 dt.

1.Grunty gospodarstw rolnych 185,45 zł. od 1 ha przeliczeniowego

2.Pozostałe grunty o charakterze rolnym 370,90 zł. od 1 ha fizycznego