OGŁOSZENIE PRZETERMINOWANE LEKI

2013-01-11 1429
Art. czytany: 1188 razy

OGŁOSZENIE
PRZETERMINOWANE LEKI


Pacjencie pamiętaj, że:

A) Lek przeterminowany może stanowić dla ciebie zagrożenie zdrowotne ze względu na:

- brak efektu farmakologicznego w związku z rozkładem substancji farmakologicznie czynnej,
- toksyczne działanie produktów rozpadu substancji farmakologicznie czynnej lub substancji pomocniczych wykorzystywanych do formulacji postaci leku;

B) nie należy przeterminowanych lub nie wykorzystanych produktów leczniczych wyrzucać do śmietników wraz z innymi odpadami gdyż stanowią:

- zagrożenie chemiczne dla środowiska naturalnego,
- zagrożenie zdrowotne dla osób, które wejdą w posiadanie tak wyrzuconych produktów leczniczych,
- zagrożenie zdrowotne dla zwierząt żerujących na wysypiskach śmieci.

W związku z powyższym:
Urząd Gminy Łączna informuje, że od dnia 11 stycznia 2013 r. każdy, kto ma w domu przeterminowane leki może je bezpiecznie wyrzucić w wybranych punktach.
Specjalne pojemniki, do których można wrzucać przeterminowane leki (produkty lecznicze, wyroby medyczne w postaci płynnej, stałej oraz aerozole) zostały ustawione w dwóch punktach:

- Ośrodek Zdrowia w Łącznej, Kamionki 59,
- Punkt Apteczny, Kamionki 1C,

Więcej informacji pod nr telefonu (41) 254 89 73,
lub w Urzędzie Gminy Łączna, pokój nr 7.* Gospodarka odpadami (w tym przeterminowanymi/niewykorzystanymi produktami leczniczymi) należy do zadań własnych gmin (podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.u.nr 132 poz.622 ze zmianami)