INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko MŁODSZY REFERENT ds. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII w Urzędzie Gminy Łączna.

2013-01-30 0852
Art. czytany: 1382 razy

INFORMACJA

o wynikach naboruNazwa stanowiska pracy:

MŁODSZY REFERENT ds. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII w Urzędzie Gminy Łączna.


Informuję , że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko młodszego referenta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
w Urzędzie Gminy Łączna wybrana została Pani Edyta Adwent zamieszkała
w Zagórzu.


Uzasadnienie wyboru:
Oferta pracy przedłożona przez kandydatkę spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu. Kandydatka posiada już doświadczenie na proponowanym stanowisku. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że kandydatka posiada wykształcenie, wiedzę i umiejętności umożliwiające sprawną realizację zadań w ramach przydzielonego zakresu obowiązków na powyższym stanowisku a chęć dalszego rozwoju w tym kierunku może gwarantować skuteczną realizację postawionych zadań.Wójt Gminy Łączna

/-/ Romuald Kowaliński