INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko MŁODSZY REFERENT ds. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI w Urzędzie Gminy Łączna.

2013-01-30 0855
Art. czytany: 1518 razy

INFORMACJA

o wynikach naboruNazwa stanowiska pracy:

MŁODSZY REFERENT ds. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI w Urzędzie Gminy Łączna.


Informuję , że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko młodszego referenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Gminy Łączna wybrana została Pani Ewelina Majcher – Obara zamieszkała w Stawiku.

Uzasadnienie wyboru:
Oferta pracy przedłożona przez kandydatkę spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu. Kandydatka posiada doświadczenie na proponowanym stanowisku - aktualnie także działa jako koordynator w stowarzyszeniu i zagadnienia współpracy i obsługi merytorycznej organizacji pożytku publicznego są jej dobrze znane. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że kandydatka posiada wykształcenie, wiedzę i doświadczenie umożliwiające sprawną realizację zadań w ramach przydzielonego zakresu obowiązków na tym stanowisku a zaobserwowana chęć dalszego rozwoju w tym kierunku może gwarantować skuteczną realizację postawionych zadań.Wójt Gminy Łączna

/-/ Romuald Kowaliński