HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI GMINY ŁĄCZNA, W ZWIĄZKU Z NOWELIZACĄ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

2013-02-04 1056
Art. czytany: 1902 razy

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI GMINY ŁĄCZNA, W ZWIĄZKU
Z NOWELIZACĄ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Miejscowość Termin Spotkania Miejsce Spotkania
Łączna,
11 lutego 2013, godz. 16.00 Świetlica wiejska przy ZGK
Jaśle, Stawik, Osełków
12 lutego 2013, godz. 16.00 Świetlica wiejska przy ZGK
Gózd
14 lutego 2013, godz. 16.00
Szkoła w Goździe

Jęgrzna

Występa

18 lutego 2013, godz. 16.00

Szkoła w Zaleziance

Zalezianka
Kamionki 20 lutego 2013, godz. 16.00 Świetlica OSP
Czerwona Górka 21 lutego 2013, godz. 16.00 Świetlica OSP
Podłazie 25 lutego 2013, godz. 16.00 Świetlica OSP
Podzagnańszcze 27 lutego 2013, godz. 16.00 Świetlica OSP
Zaskale, Ostrów

28 lutego 2013, godz. 16.00

Budynek po szkole w Zagórzu

Zagórze, Zajamnie

Klonów 4 marca 2013, godz. 16.00 Budynek po szkole
w Klonowie

Celem spotkań jest zaprezentowanie i omówienie zmian jakie czekają mieszkańców Gminy Łączna w związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu.

Wójt Gminy Łączna
/-/ Romuald Kowaliński