Ogłoszenie z dnia 14.02.2013

2013-02-14 1253
Art. czytany: 1112 razy

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Łączna uprzejmie informuje, że w siedzibie tutejszego Urzędu – (tablica ogłoszeń) zostały wywieszone wykazy informujące o przeznaczeniu do wydzierżawienia:
- nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 166 o pow. 0,2000 ha,
- nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 204 o pow. 0,8400 ha, stanowiące własność Gminy Łączna – położonej w obrębie geodezyjnym Klonów, gm. Łączna
z przeznaczeniem na cele rolnicze.
-część nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 214/1 o pow. 0,0100 ha,
- część nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 214/1 o pow. 0,0050 ha,
- część nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 393/5 o pow. 0,0015 ha,
- część nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 393/5 o pow. 0,0018 ha,
stanowiącej własność Gminy Łączna – położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka, gm. Łączna z przeznaczeniem pod usługi i lokalizacje garaży.
.

Wykazy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc od daty ich wywieszenia tj. od 14 lutego 2013 roku do dnia 8 marca 2013 roku.