Wójt Gminy Łączna informuje, że rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizację zadań Gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku

2013-02-18 1052
Art. czytany: 1388 razy

Łączna, dn. 14 lutego 2013r.
OgłoszenieWójt Gminy Łączna informuje, że rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizację zadań Gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w 2013 roku.

W postępowaniu konkursowym ustalono:

W Konkursie na realizacje zadania publicznego :
„organizację zajęć, treningów, i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łączna oraz organizację imprez, zawodów i turniejów sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym, ogólnopolskim i międzynarodowym”
(ofert szt.1)
– Uczniowsko- Ludowy Klub Sportowy Łączna (39,75 pkt)


Z uwagi na powyższe umowę na realizację w/w zadań Gmina Łączna podpisze z Uczniowsko- Ludowym Klubem Sportowym Łączna.