OGŁOSZENIE o wywieszeniu wykazu informującego o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego – nieruchomości

2013-03-06 1025
Art. czytany: 1311 razy

O G Ł O S Z E N I E


Uprzejmie informuję, że w siedzibie tutejszego Urzędu – (tablica ogłoszeń) został wywieszony wykaz informujący
o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego – nieruchomości:
1. niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka, gmina Łączna, oznaczonej numerem ewidencyjnym 619 o pow. 0,7100 ha,
2. zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Gózd, gmina Łączna, oznaczonej numerem ewidencyjnym
143 o pow. 0,2700 ha,
3. niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Zalezianka, gmina Łączna, oznaczonej numerem ewidencyjnym 212/4 o pow. 0,6300 ha,


Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc od daty wywieszenia tj. od 6 marca 2013 roku do 28 marca 2013 roku