Wykaz osób z udzielonej pomocy Publicznej w Rolnictwie lub Rybołówstwie ,innej niż de mini mis w 2012r.

2013-05-06 0926
Art. czytany: 1224 razyLp Imię i Nazwisko Adres Dziennik Ustaw Data decyzji
1 Edmund Wykrota Podzagnańszcze 52 z 2006r. 05.03.2012r.
2 Mirowski Piotr Podłazie 52 z 2006r. 05.03.2012r.
3 Łakomiec Janina Zagórze 52 z 2006r. 05.03.2012r.
4 Krzciuk Roman Zaskale 52 z 2006r. 05.03.2012r.
5 Piwowarczyk Piotr Kielce 52 z 2006r. 05.03.2012r.
6 Dulęba Henryk Zaskale 52 z 2006r. 05.03.2012r.
7 Jasiński Jerzy Podłazie 52 z 2006r. 05.09.2012r.
8 Miernik Wiesław Kielce 52 z 2006r. 05.09.2012r.
9 Miernik Marta Czerwona-Górka 52 z 2006r. 05.09.2012r.
10 Redlica Krzysztof Podzagnańszcze 52 z 2006r. 05.09.2012r.
11 Nowak Andrzej Podłazie 52 z 2006r. 05.03.2012r.
12 Staniec Jerzy Gózd 52 z 2006r. 05.03.2012r.
13 Litwiński Sławomir Podłazie 52 z 2006r. 05.09.2012r.
14 Mazurek Krystyna Zaskale 52 z 2006r. 05.03.2012r.
15 Kłys Krzysztof Zaskale 52 z 2006r. 05.09.2012r.
16 Złomek Joanna Podłazie 52 z 2006r. 05.09.2012r.
17 Michta Czesław Michniów 52 z 2006r. 05.09.2012r.
18 Skóra Sebastian Podzagnańszcze 52 z 2006r. 05.03.2012r.
19 Chaba Jan Klonów 52 z 2006r. 05.03.2012r.
20 Kaniowski Józef Niedźwiedź 52 z 2006r. 05.03.2012r.
21 Kaniowski Sebastian Niedźwiedź 52 z 2006r. 05.03.2012r.
22 Dulęba Krzysztof Święta Katarzyna 52 z 2006r. 05.03.2012r.
23 Kępas Marzena Zbijów Duży 52 z 2006r. 05.03.2012r.
24 Dulęba Andrzej Klonów 52 z 2006r. 05.03.2012r.
25 Obara Maksymilian Podzagnańszcze 52 z 2006r. 05.09.2012r.
26 Obara Maria Podzagnańszcze 52 z 2006r. 05.09.2012r.
27 Obara Andrzej Suchedniów 52 z 2006r. 05.09.2012r.
28 Kozera Jadwiga Zagórze 52 z 2006r. 05.09.2012r.
29 Mendak Jan Zagórze 52 z 2006r. 05.09.2012r.
30 Ziomek Tomasz Klonów 52 z 2006r. 05.09.2012r.
31 Kwiatkowski Andrzej Kielce 52 z 2006r. 05.09.2012r.
32 Kwiatkowski Paweł Kielce 52 z 2006r. 05.09.2012r.
33 Jasiński Marian Kielce 136 z 2006r. 20.12.2011r.