OBWIESZCZENIE

2013-06-20 1439
Art. czytany: 1073 razy

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Łączna uprzejmie informuje, że w siedzibie tutejszego Urzędu – (tablica ogłoszeń) zostały wywieszone wykazy informujące o przeznaczeniu do wydzierżawienia:
-część nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 214/1 o pow. 0,0050 ha,
- część nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 213/1 o pow. 0,0040 ha,
stanowiącej własność Gminy Łączna – położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka, gm. Łączna z przeznaczeniem pod usługi.

Wykazy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc od daty ich wywieszenia tj. od 19 czerwca 2013 roku do dnia 10 lipca 2013 roku.