INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko :Referent ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Łączna

2013-06-26 1535
Art. czytany: 1816 razy

Wójt Gminy Łączna informuje:

Zgodnie z ogłoszeniem o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Łączna informuje, że żaden z kandydatów składających oferty nie spełnił łacznie wszystkich wymagań zawartych w ogłoszeniu.

W związku z powyższym nikt nie zakwalifikował do następnego etapu postępowania.Nabór został nierozstrzygnięty.