OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁĄCZNA

2004-03-30 1211
Art. czytany: 4510 razy

WÓJT GMINY ŁĄCZNA OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 1999 r. Nr 15 póz. 139 ze zm. ) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm. ) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 6 kwietnia 2004 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łącznej odbędzie się sesja Rady Gminy w Łącznej, której przedmiotem będzie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna. Łączna, 2004-03- 30 Wójt Andrzej Ślusarczyk