Uchwała Nr 78 /2013 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 sierpnia 2013 r.

2013-08-14 1055
Art. czytany: 645 razy

Uchwała w załączniku