Ogłoszenie

2013-09-20 1124
Art. czytany: 1196 razy

Wójt Gminy Łączna uprzejmie informuje, że w Urzędzie Gminy Łączna – (tablica ogłoszeń) zostały wywieszone wykazy informujące o przeznaczeniu do wydzierżawienia:
- nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 18/5 o pow. 0,9186 ha, stanowiące własność Gminy Łączna – położonej w obrębie geodezyjnym Gózd, gm. Łączna z przeznaczeniem na cele rolnicze.
- części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 395/1 o pow.
0,0002 ha, stanowiącej własność Gminy Łączna – położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka, gm. Łączna z przeznaczeniem pod lokalizacje pojemników na odzież używaną.
- części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 154/5 o pow.
0,0001 ha, stanowiącej własność Gminy Łączna – położonej w obrębie geodezyjnym Występa, gm. Łączna z przeznaczeniem pod lokalizacje pojemników na odzież używaną.
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc od daty wywieszenia wykazu tj. 20 września do 11 października 2013 roku.