RD-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do d n ia 30 września roku 2013

2013-10-30 1344
Art. czytany: 721 razy

Sprawozdanie w załączniku.