INFORMACJA W SPRAWIE WYSOKOŚCI PODATKÓW NA ROK 2014

2014-01-09 0904
Art. czytany: 1226 razy

INFORMACJA
W SPRAWIE WYSOKOŚCI PODATKÓW NA ROK 2014Wójt Gminy Łączna przedstawia stawki podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na 2014 rok .

1. Podatek rolny

Stawka podatku rolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami uzależniona jest od wysokości średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy.
Zgodnie z komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta, kwota ta wynosi 69,28 zł za 1 dt
Przyjęcie maksymalnej ceny skupu żyta, przy zastosowaniu której stawki podatku rolnego na 2014 rok wynoszą: 173,20 zł z 1 ha przeliczeniowego oraz 346,40 zł z 1 ha fizycznego. Stawki podatku rolnego będą niższe w stosunku do 2013r. (z hektara przeliczeniowego o 12,25 zł. i z hektara fizycznego o 24,50 zł.)

2. Podatek leśny

Stawka podatku leśnego zgodnie z obowiązującymi przepisami uzależniona jest od wysokości średniej ceny skupu drewna, obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Zgodnie z komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21.10.2013 r. średnia cena skupu drewna wyniosła 171,05 zł za 1 m³
Przyjęcie maksymalnej ceny sprzedaży drewna, przy zastosowaniu której stawka podatku leśnego na 2014 rok wynosi 37,63 zł za ha fizyczny lasu ,( będzie niższa o 3,38 zł. w stosunku do roku 2013)

Przy zastosowaniu maksymalnych kwot cen skupu żyta i sprzedaży drewna nie ma obowiązku podejmowania uchwał w przedmiotowych sprawach.

3. Obowiązuje Uchwała Nr XII /106/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i Uchwała Nr XII/107/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 listopada 2011r .w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych .